KDE HRAJEME

Místo:

Sportovní areál ZŠ Klobouky u Brna
Vinařská 719, 691 72 Klobouky u Brna

Klobouky u Brna jsou město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 29 km jihovýchodně od Brna v údolí Klobouckého potoka. Dnes žije v Kloboukách u Brna asi 2000 obyvatel v asi 770 domech, oblast je zemědělského typu, mnoho obyvatel však dojíždí za prací do nedalekého Brna. V roce 1993 město založilo Osmileté městské gymnázium, navštěvují ho děti z Klobouk i z okolních vesnic. Nechybí ani Základní hudební škola Hynka Bíma, vyučuje se zde hra na mnoho nástrojů, škola má asi 200 žáků, někteří jsou členy dětské dechovky a cimbálové muziky, škola slaví úspěchy v okresní pěvecké soutěži v sólovém zpěvu a hře na klavír. Úspěchem se může pochlubit i kloboucký mužský pěvecký sbor. Střední odborná škola zaměřená na agropodnikání, obchod a informatiku nabízí vzdělání dětem po ukončení ZŠ.

Dvakrát do roka se v Kloboukách konají trhy, první Májový 1. 5. a v neděli na Václavské hody druhý. Na jarmarku se sejdou nejrůznější řemeslníci se svými výrobky: řezbáři s vařečkami, miskami a hráběmi, perníkáři s voňavým perníkem, kovář s podkovami pro štěstí, najdeme také stánky s kraslicemi a keramikou.

Klobouky u Brna jsou sídlem Střediska Diakonie Betlém při Českobratrské církvi evangelické, Betlém je domovem a péčí dospělým postiženým lidem a mentálně postiženým dětem, v Kloboukách pečují asi o devět dospělých, středisko pro děti je umístěno v nedalekých Morkůvkách, nese název Narnie.

Malebné údolí, kopce Nedánov a Zumperk jsou okolím města, v pohledu od Brna nesmí v zorném poli chybět kloboucký „větřák“. Původně tři větrné mlýny odedávna doplňovaly ráz kraje, na konci druhé světové války však poslední z nich vyhořel. Klobouky by si však nikdo bez „větřáku“ nedokázal představit a tak obětaví občané mlýn zrekonstruovali a v roce 1985 opět otevřeli.

V hloubce města pak najdeme kloboucké památky: katolický a evangelický kostel, na návrší kapli sv. Barbory a na náměstí kloboucký zámek, od jara do podzimu je vše bohatě obklopeno zelení parků. Důležitou součástí okolí Klobouk je les Ochůzky, jako místo klidu a odpočinku.

Znak_města_Klobouky_u_Brna_hires.svg